Vår Jord

Just nu smälter tundran i Sibirien. Strandlinjen finns inte kvar, den bottenfrusna tundran tinar och rinner ut i ishavet. Det går så fort att vattnet är mörkt av tinad sörja som släppt från land. Och i tundran finns metangas, en växthusgas 21 gånger kraftigare än CO2. När tundran rinner ut i havet och metanen frigörs kommer vi att nå tipping point där alla våra ansträngningar att stoppa CO2 blir allt meningslösare. Atmosfären värms upp långt över de 2 grader som satts som gräns och vattnet stiger okontrollerat. Och det är enligt forskarorganet IPCC med 95 % säkerhet människan som orsakat detta.