Social hållbarhet

Social hållbarhet är en vision och samtidigt väldigt konkret. Social hållbarhet är stort och måste konkretiseras betydligt för att kunna bli realitet, bli ett arbete som går framåt. Det finns många sociala grupper som anställda, hyresgäster, kontorsanvändare, kunder, människor hos leverantörer och materialtillverkare. Människor vars liv vi kan, i viss utsträckning, påverka.

Börjar man tänka i de här banorna har man startat en resa. En resa mot att tänka allt mer på hur de runt omkring oss och de längre bort, som ändå är nåbara, kan påverkas av beslut vi fattar. Resan kommer att bli en utan stopp, utan begränsningar.

Alla ingående komponenter i en produkt tas fram av människor. En fondhandlare inversterar i kluster av pengar och tillgångar som sköts av – människor. Byggföretag bygger med arbetskraft i många led. Spiken tillverkas i Kina.  Av någon som bor där.

Vi vill väcka tanken på social hållbarhet som en tillgång. Att ha välmående personal, leverantörer och varuproducenters anställda har alla ett värde. Men värdena är av olika karaktär och värdeutfallet ligger olika i tiden, men vi räkna på det. Vad det ger i resultaträkningen. Det är förutsättningen, det skall bidra till företagets lönsamhet.