Varför vi finns

Vi är nu där då forskarna visar att våra ansträngningar hittills inte har någon effekt och alla är överens om det. Vi är nu där då politikerna tänker i nya modeller. Vi är nu där då konsensus mellan politiker och industri alltmer blir en historisk diskussion. Vi är nu där då radikala icke konsensus pålagor blir en, i rask rakt, mycket vanlig företeelse. Och denna andra kraft kan komma att bli smärtsam för många organisationer. När nu den gamla modellen visat sig kraftlös finns bara en modell kvar. Så kallade centrala krafttag. Och det blir en vattendelare mellan de som är på väg och de som står krav bakom startlinjen. De bakom startlinjen skall först höra och sedan reagera, mobilisera och agera. De andra är redan i första eller andra kurvan. Med de berömda tröghetskrafterna blir det svårt. För de bakom startlinjen.

Med denna kraftiga förändring som fond arbetar vi in Sustainable Research: företagsledare, konsulter, miljöaktivister och människor. En övertygelse om att företag och organisationer har mer att vinna på en djupförståelse för denna utveckling än att inte förstå den skapar vår motivation. En tro på att företag och organisationer måste gå med vinden, inte emot den. Och att företag kan förändras.

Gårdagens organisation som använde allt fokus mot en kortsiktig vinst börjar snabbt bli en kvarleva från en tid då moder jord var en oändlig resurs. Självrenande. Alltid lika fräsch efter en natts sömn. Det är ju inte så. Har aldrig varit. Och människor, alltså vi alla som utgör konsumtionskraften, ökar snabbt i antal och förståelse. Det är när detta sker, och sker snabbt, som företag måste flytta upp hållbarheten till styrelserummet.

Organisationer måste ersätta känslor med tänkande. Och styrande. Det som synes rationellt är inte rationellt. Det är bara rationellt i den gamla modellen. Där jorden var oändlig. När vi gick mot vinden. Människan känner när hon går mot vinden. Och väljer företag, organisationer, produkter och tjänster. Vi finns för att hjälpa företag att navigera och agera i denna nya värld.

Vi tror att människan är god. Vi tror att organisationen aldrig är ond. Den är bara gammalmodig. Och vi tror att den kan transformeras. Vi vill hjälpa företag att bli det goda företaget. Som människor vill välja och bli förknippade med.